Loading...

Сцена Јадран

Сцена Јадран

број седишта

266

цугови

8 ком. у функцији
2 kom. тач. цуг

сценски простор

12,2 x 12,2 m ± 0,70 m

тон

МД, ЦД, тонска миксета 24 канала

расвета

рефлектори 1kw - 42 ком
рефлектори 2kw - 12 ком
светлосни микс пулт (96 канала) - 1 ком
dimmer (60 прикључака)

теретни улаз

релативно отежан

Историјат