Javne nabavke

Услуга превоза људи и опреме у земљи и у иностранству

пружање услуга физичког обезбеђења/чувања објекта „Јадран“ Суботица, ул. Ференца Рајхла 12 у поступку јавне набавке мале вредности, (Ред.бр. ЈН МВ 1/2017)

редитељ, костимограф и кореограф. За позоришну представу-Münchhausen a Sajtszígeten на мађарском језику.

Услуга уметника за позоришну представу Два у један

услуга уметника за позоришну представу "Ружење народа у два дела" на српском језику

Usluga umetnika za pozorišnu predstavu "Amadeus" na mađarskom jeziku

Услуга уметника:редитељ и костимограф за позоришну представу "Haramiák" на мађарском језику

Usluga umetnika za pozorišnu predstavu:"Bosonogi u parku" na srpskom jeziku

услуга превоза људи и опреме у земљи и у иностранству

Usluga obezbeđenja / čuvanja objekta scena Jadran

usluga umetnika"Autorski projekat"

javna nabavka - usluga umetnika

Plan jn 2016

Правилник ЈН

Javna nabavka usluga umetnika: reditelj, scenograf, kostimograf - Picasso kalandjai -

услуга уметника: редитељ, костимограф, композитор за позоришну представу „Édes Anna“на мађарском језику.

услуга уметника: редитељ, костимограф и сценограф за извођење позоришне представе „Кући“ на српском језику

добара -опрема за културу , обликоване по паријама, и то: -Партија 1 - опрема за тон -Партија 2 - опрема за светлост -Партија 3.-опрема алати за декоратер -Партија 4.-опрема за радионице -Партија 5.-опрема за кројаче -Партија 6.-опрема за фризере

набавкууслуга уметника: редитељ, костимограф, композитор, глумица и две статисте за позоришну представу „Идеалан муж“. Назив и ознака из ОРН:92000000- услуга у области рекреације, културе и спорта. ЈН ППБОПЗПП 10/15

ЈН-Услуга уметника-редитељ и костимограф за позоришну представу:BOLONDOK TÁNCA

jnmv-услуга превоза људи и опреме у земљи и у инострансту

JNMV-usluga štampanja

jnmv-usluga video i foto snimanja pozorišnih predstava

JNMV-DOBRO-električna energija

физичко обезбеђење/чување

18.02.2015

konkursna-čuvanje

Јавна набавка услуга:сценограф,костимограф и глумица за позоришну представу „ Иза кулиса ”-на српском језику. Назив и ознака из ОРН:92000000- услуга у области рекреације, културе и спорта. ЈН ППБОПЗПП 03/15

09.02.2015

Јавна набавка услуга: сценограф, костимограф и глумица за позоришну представу:"...

конкурсна-Иза кулисе
обав.-уг2

јавна набавка услуга

09.02.2015

Јавна набавка услуга: Сценограф, костимограф и композитор за позоришну...

Конкурсна 8 nő
8 Н уговор

Закуп пословног простора

06.02.2015

Конкурсна документација за отворену јавну набавку-Закуп пословног простора

Zakup
oz

javna nabavka usluga- građ.-izolatorski radovi u Harambašićevoj ulici u Subotici

услуга поправки и одржавања на крову,поду,позорници и грејању на „сцени Јадран“ Суботица.

јавна набавка добара –-материјал за културу , обликоване по паријама, и то: -Партија 1 – материјал за тон -Партија 2 – материјал за светло

јавна набавка добара –-материјал за културу , обликоване по паријама, и то: -Партија 1 – материјал за тон -Партија 2 – материјал за светло

добара –-опрема за културу , обликоване по паријама, и то: -Партија 1 – опрема за тон -Партија 2 – опрема за светлост -Партија 3- електрични алати -Партија 4.столарска опрема

услуга уметника:редитељ,костимограф, сценограф, асистент режије и два глумца за позоришну представу на мађарском језику“Szeretlek Faust”

услуга уметника:редитељ,костимограф, композитор и глумица за позоришну представу „ГАЛЕБ“. Назив и ознака из ОРН:92000000- услуга у области рекреације, културе и спорта.

13.10.2014

Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење...

Конкурсна Галеб
Obavestenje o dodeli ugovora GALEB
обавештење-Галеб

JN PPBOPZPP-usluga umetnika :kostimograf,kompozitor i četri glumca za pozorišnu predstavu na mađarskom jeziku Az ügynök halála

Usluga umetnika u predstavi

29.08.2014

www.suteatar.org e-mail: npnkn@npnkn.org тел: 024/554-700 Суботица, Сенћански пут 71 Број: 01- 1559 /14 Датум:...

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ Б

Usluga umetnika u predstavi "Glorija"

29.08.2014

www.suteatar.org e-mail: npnkn@npnkn.org тел: 024/554-700 Суботица, Сенћански пут 71 Број: 01- 1559 /14 Датум:...

jnmv-foto i video snimanje predstava

Jnmv-usluga-fizičko obezbeđenje-čuvanje objekta

26.03.2014

  ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – услуга физичког обезбеђења/чувања...

cuvanje
конкурсна-чување

javna nabavka-usluga -štampanje

14.03.2014

Usluga štampanja u dve partije. 1.partija:štampanje bilborda 2.partija:štampanje velikih i malih plakata, programskih...

20140312131745
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТ1

jnmv-dobro-električna energija

Otvoreni postupa-Zakup

jnmv-dobro-električna energija

jnmv-Tehnička oprema

15.10.2013

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА-техничка опрема за обављање делатности;...

obaveštenje

15.10.2013

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ Р ОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   Назив...