Ansambli

Szőke Sarolta, umetnički sekretar Drame na mađarskom jeziku

Rođena je 12. avgusta 1981. godine u Subotici.
umetnički sekretar