Ansambli

Brestyánszki Boros Rozália, dramaturg

Rođena je 30.05.1970. u Senti. Od 1971. godine živi u Subotici.
Diplomirala je na Pedagoškoj Akademiji u Subotici

Od 1998. godine je zaposlena u Narodnom pozorištu-Narodnom kazalištu-Népszínház u Subotici, a 2004. godine postaje dramaturg Drame na mađarskom jeziku.

2003. godine dobija stipendiju "štvan Erkenj" Ministarstva kulture Republike Mađarske za dramski tekst «Splavareve mengele».

2005. godine dobija stvaralačku nagradu Nacionalnog Kulturnog Fonda Mađarske za dramski tekst «Netaknuta».
2005. Izdavačka kuća «Forum» iz Novog Sada objavljuje joj knjigu «Decenija», u kojoj obrađuje deset godina rada Drame na mađarskom jeziku (1995.- 2005.).
Kao prevodilac-umetnik prevodi sa engleskog, nemačkog i srpskog jezika. Svoje drame, novele, prevode i eseje je publikovala u časopisima «Poruka» (Üzenet), «Vidikovac» (Kiláto), u nedeljniku «Hét Nap», u dnevnom listu «Mađar So», odnosno na internetu, na književnom sajtu zEtna.

Pozorišna dela:
1987. s.s.S.s.s - autorski saradnik, režija (prikazano u Subotici , na PTS, 1987.)
1986. Kan-čok - autorski saradnik, (PTS)
1988. Fanum - KPGT
1989. Aleksander Merz - monodrama po istoimenom romanu Hejnara Kipharda
2002. Ne boli! - adaptacija romana Agote Krištof: Trilogija, koautor sa Ilanom Eldadom, Premijerno prikazano u Narodnom pozorištu-Narodnom kazalištu-Népszínház u Subotici 28.04.2002.u režiji Ilana Eldada.
2002. Mebius - po romanu Abea Koboa: Žena peska, izvedena u čitajućem pozorištu 2005. godine, u Kišvardi (Mađarska), Reditelj: Nandor Silađi
2003. Splavareve mengele - izvedeno u čitajućem pozorištu u Subotici 28.10.2004 Reditelj: Tibor Vajda.
2004. Kada ponovo zagrizu... - Premijera u Novosadskom pozorištu-Ujvidéki színház 21.09.2004. Reditelj: Karolj Viček
2004. Kormorani se još nisu vratili - adaptacija romana Nandora Gijona
2005. Stanar sna - koautor sa Arpadom Šopšitšem. Premijera 31.03.2005. u Narodnom pozorištu-Narodnom kazalištu-Népszínház u Subotici. Reditelj: Arpad Šopšitš
2005. Fajront - koautor u autorskom timu: Zoltan Mezei, Ervin Palfi i Atile Seke. Premijera: 27.05.2005. u Narodnom pozorištu-Narodnom kazalištu-Népszínház u Subotici. Reditelj: Zoltan Mezei.
2006. Tepsli, peti - dramski tekst po narudžbi Dečjeg pozorišta-Dječjeg kazališta-Gyermekszínház
2006. Na redu je drugi - Premijera 21.septembra 2006. godine u Novosadskom pozorištu-Ujvidéki színház. Reditelj: Anka Bradu (Anca Bradu.) (prva nagrada na takmičenju dramskih pisaca)
2005. Netaknuta - premijerno izvedena 2. oktobra 2006.godine u Narodnom pozorištu-Narodnom kazalištu-Népszínház u Subotici. Reditelj: Đerđ Hernjak

Značajniji dramaturški radovi:
2003. Masterof-Kander-Eb: Kabare. Premijera u Narodnom pozorištu-Narodnom kazalištu-Népszínház. Reditelj: Friđeš Kovač .
2004. Dejvid Herover: Noževi u kokošima. Premijera u Narodnom pozorištu-Narodnom kazalištu-Népszínház. Reditelj: Peter Fekete
2005. Prašina nad tragovima, drama po biografiji, dnevniku i delima Kostolanjija. Prikazano 26.10.2005. godine u "Lajoš Šoltiš" studiju Narodnog pozorišta-Narodnog kazališta-Népszínház. Reditelj: Đerđ Hernjak
2006. Geza Čat-Peter Fekete: Ema. Premijerno izvedeno u Narodnom pozorištu-Narodnom kazalištu-Népszínház u Subotici 19.03.2006. godine. Reditelj Peter Fekete